“Muutosjohtamisen sietämätön keveys”

Blogiemme tarkoituksena on ottaa esille avauksia ja kannanottoja muutosjohtamisesta ja kertoa siitä, miten tätä aihetta voi lähestyä kokonaan uusista näkökulmista. Aloitetaan kuitenkin määritelmällä:

“Muutosjohtaminen on ihmisten ohjaamista lähtötilanteesta kohti asetettua tavoitetta. Se siis tarkoittaa kaikkia niitä tapoja, tekemistä, osaamista ja työkaluja, joilla ihmiset huomioidaan muutoksessa ja miten heitä kuljetetaan eteenpäin kohti päämäärää.” (Sales Force)

Tai:

“Prosci defines change management as the application of a structured process and set of tools for leading the people side of change to achieve a desired outcome.” (Prosci)

Muutosjohtaminen ei siis ole rutiinijohtamista, joka keskittyy olemassa olevien toimintatapojen jatkamiseen vaan sen tarkoituksena on tuoda uusia työtapoja ihmisten arkeen.

Ja siinä se sitten meneekin pieleen: valtaosa organisaatioiden tekemistä (välttämättömistä) muutoksista ja strategian toimeenpanosta epäonnistuvat tai viivästyvät pahoin, koska ihmiset hylkivät niitä. Imagotappiot ja taloudelliset menetykset huitelevat pilvissä.

Kun tähän soppaan lisätä tilanne, jossa muutosten – isojenkin – määrä lisääntyy jatkuvasti asiakas- ja toimintaympäristöpaineiden johdosta, organisaatioiden on onnistuttava uusiutumaan ilman, että muutokset synnyttävät jatkuvaa kalabaliikkia. Riskit vaan kasvavat liian suuriksi.

Muutosjohtamista ja muutosta voi lähestyä myös siten, ettei se ole negatiivinen asia, kuten viimeiset vuosikymmenet on toitotettu, vaan positiivinen oppimistapahtuma, jonka avulla muutos tapahtuu kuin vaivihkaa.

Tätä näkökulmaa haluamme vaalia ja tämä tulee myös ohjaamaan sisältöjämme jatkossa.

“Muutosjohtamisen sietämätön keveys”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close