Data!

Muutos tehdään tiedolla

TAKETO+ tuottaa ainutlaatuista tietoa muutosjohtamisen tarpeisiin, sellaista tietoa, jonka avulla muutosjohtaja pitää sormensa organisaation pulssilla päivittäin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Muutosjohtamiskoulun sisältöjen käyttötavoista voidaan vetää pitkälle menevät johtopäätökset siitä, miten organisaatio käsillä olevaa muutosta käsittelee. Tämän tiedon ajantasaisuus ja tarkkuus on muutosjohtajalle kaikki kaikessa: muutosprosessin etenemiseen liittyviin hankaluuksiin voidaan puuttua erittäin varhaisessa vaiheessa, muutoshallintaan liittyvien ongelmien eskaloituminen estetään. Tällä on kokonaisläpimenoajan ja tuottavuuden kannalta erittäin suuri merkitys.

Tiimillämme on pitkällinen kokemus johdon tietojärjestelmien ja tietojohtamisen kehittämisestä. Osaamme hahmottaa palvelumme strategisen ohjaustiedon merkityksen ja käytettävyyden osana tietoarkkitehtuureita ja niiden käytännön sovelluksia.

Muutosjohtamiskoulumme sisällöissä koulutamme muutosjohtajia erityisesti seuraavissa asioissa:

  1. Mitä tietoa oppimisympäristöstä saadaan ja miten sitä pitää tulkita
  2. Mikä merkitys synnytetyllä tiedolla on strategisen indikaattoriohjauksen kannalta
  3. Miten synnyttää sisältöjen kautta uutta seuranta- ja ohjaustietoa ja miksi
  4. Miten tulkita ja hyödyntää käyttäjien keskinäisestä viestinnästä syntynyttä tietoa

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close