Huippuvalmiudet

TAKETO+ Muutosjohtamiskoulun tehtävänä on antaa käyttäjilleen konkreettisia työkaluja ja tekniikoita organisatoristen muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen. Työkaluilla sekä ennaltaehkäistään merkittävimpien riskien toteutuminen että asetetaan kestävää muutoskyvykkyyttä – valmiutta uudistua yhä uudestaan systemaattisella ja standardoidulla toimintamallilla.

Esihenkilö osaa ennaltaehkäistä tai merkittävästi vähentää seuraavien riskien toteutumista sekä minimoida haittavaikutukset:

 1. Ihmiset kokevat muutoksen vastenmielisenä, eivätkä halua muuttua.
 2. Muutos koetaan monimerkityksellisenä, vaikeasti hahmotettavana asiana, uutta ja tuntematonta pelätään.
 3. Muutos on ihmisten mieltymysten ja intressien vastainen; mahdolliset vaikutukset statukseen, palkitsemiseen ja turvallisuuden tunteeseen.
 4. Ihmiset kokevan muutoksen vaarantavan organisaation kulttuuria, identiteettiä ja arvomaailmaa.
 5. Näkemykset muutoksen tarpeesta ja hyödyllisyydestä eroavat voimakkaasti
 6. Odotusten hallinta ei toimi; ihmiset ovat epätietoisia siitä, mihin muutoksella pyritään ja mitä heiltä muutoksen toteuttamisessa odotetaan.
 7. Käsitys siitä, että ajoitus on väärä. Muutosta ei voi toteuttaa nyt. Edellisestäkään muutoksesta ei ole oikein toivottu ja “muutosmoraali” on alhainen.
 8. Mielletään, että muutoksia on liikaa menossa, hyvätkin muutosaloitteet voivat aiheuttaa enemmän ongelmia kuin odotettuja hyötyjä.
 9. Reaktiot ja kokemukset edellisistä muutoksista painavat päälle. Organisaatiossa vallitsee kyynisyyttä ja “kyllä tämä hullutus kohta menee ohi”-ajattelua
 10. Ollaan erimielisiä siitä, miten muutosta pitää johtaa, vaikka itse asiasta ollaan samaa mieltä. Muutosjohtajan uskottavuus on pelissä. Prosessi ei toimi, eikä tuota luotettavaa seurantatietoa.

Yllä olevat asiat toteutuessaan jähmettävät organisaation. Ilmapiiri heikkenee ja välttämättömien muutosten toteuttaminen hidastuu merkittävästi, esihenkilöt joutuvat panostamaan merkittävästi aikaa saadakseen ihmiset muutoksen puolelle. Tämä vie paljon aikaa ja energiaa sekä nostaa muutoshallinnan kustannuksia merkittävästi.

TAKETO+ Muutosjohtamiskoulu varmistaa esihenkilöille oikeat valmiudet, joilla johtaa ihmisiä muutokseen ja muutoksessa menestyksekkäästi:

 • Valmius 1: ihmisten osallistaminen oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla
 • Valmius 2: Miten luoda hyvä tavoite?
 • Valmius 3: Tavoitteen ja toteutustavan välinen tasapaino, joka on helposti ymmärrettävissä
 • Valmius 4: Mindset, motivaatio ja asenne: miten näihin vaikutetaan?
 • Valmius 5: Delegointi, palaute ja hiljainen tieto
 • Valmius 6: Vastustavien mielipiteiden ja eripuraisten ihmisten kohtaaminen – vuorovaikutustilanteen hallinta
 • Valmius 7: Kokousmenettelyjen tehostaminen – ajan varmistaminen muutoksen tekemiselle ja paremmalle tuottavuudelle
 • Valmius 8: Esihenkilö positiivisena esimerkkinä, vaikuttajana ja viestijänä
 • Valmius 9: Muutosjohtajan periaatteet
 • Valmius 10: Miten aikuinen ihminen oppii ja käyttää oppimaansa?
 • Valmius 11: Miten laatia mukaansa tempaavaa, käyttäjiä motivoivaa sisältöä?
 • Valmius 12: Miten organisaation muutosvalmiutta arvioidaan ja mitataan?
 • Valmius 13: Miten saada optimaalinen hyöty skaalauttamisesta ja automatisaatiosta muutosjohtamisessa?
 • Valmius 14: Miten tulkita ja hyödyntää oppimisympäristöstä saatavaa dataa muutosjohtamisen tueksi?
 • Valmius 15: Miten varmistaa organisaatiolle yhdenmukainen ja jatkuvasti ajantasainen muutosjohtamiskyvykkyys?

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close