Hyvä muutosjohtaja!

Hyvän muutosjohtajan taidot

Hyvä johtaja on aina muutosjohtaja. Tämän päivän operatiivinen toimintaympäristö on täynnä muutoksia, ja niiden määrä mieluummin lisääntyy kuin vähenee. Kaikkien esihenkilöasemassa olevien tulisi olla hyviä muutosjohtajia.

Hyvä muutosjohtaja johtaa väkensä asenteita ja ajatusmalleja positiiviseen suuntaan.

Hyvä muutosjohtaja osaa motivoida väkensä muutokseen.

Hyvä muutosjohtaja luo empaattisen ilmapiirin, jossa nostetaan onnistumiset ylös ja annetaan kuitenkin tilaa myös virheille.

Hyvä muutosjohtaja panostaa yhdessä tekemiseen, läpinäkyvyyteen ja toimivaan palautekulttuuriin.

Hyvä muutosjohtaja ymmärtää, että onnistuneen muutoksen edellytyksenä on selkeä tavoite ja uudenlainen tapa toimia. Sanoista tekoihin-kynnyksen on pysyttävä matalana.

Hyvä muutosjohtaja tietää, että muutos yhdessä osassa heijastuu aina myös muualle organisaatioon. Muutos onnistuu, kun säilytetään tasapaino.

Hyvä muutosjohtaja tietää, että valtaosa eteen tulevista ongelmista pystytään selättämään hyvällä johtamisviestinnällä.

Hyvä muutosjohtaja hallitsee kehittämisen prosessin; pitää fokuksen tärkeimmässä ja karsii rönsyjä, koska resurssit ovat rajalliset. Elefantti syödään pala kerrallaan, oikeassa järjestyksessä.

Hyvä muutosjohtaja osaa delegoida ja viedä johdettavat turvallisesti epämukavuusalueelle, joka synnyttää uuden normaalin.

Hyvä muutosjohtaja poistaa aikasyöppöjä ja raivaa näin aikaa uuden tekemiselle. Ilman onnistunutta ajanhallintaa muutos jää saavuttamatta.

Hyvä muutosjohtaja osaa vaatia relevanttia tietoa prosessinsa tueksi. Hän osaa myös vaikuttaa niihin keinoihin, joilla muutosprosessista saadaan yhä tarkempaa ohjaustietoa.

Hyvä muutosjohtaja osaa skaalauttaa antamaansa tukea modernein välinein.

Hyvä muutosjohtaja osaa hyödyntää vuorovaikutteisia areenoja, joiden avulla organisaation osaaminen ja arvokas hiljainen tieto saadaan muutosprosessin hyötykäyttöön.

Kuulostaako haasteelliselta?

Sitä se onkin, varsinkin jos aiemmat kokemukset ja satsaukset eivät ole tuottaneet haluttuja ja pysyviä tuloksia. Ongelmat eivät välttämättä ole olleet asiantuntijoiden ja valmentajien substanssiosaamisessa vaan heidän tavassaan toimittaa ja siirtää osaamistaan organisaation käyttöön – prosessi ei varmista uusien asioiden omaksumista. Yhtenä merkittävänä epäkohtana on myös todettu olevan harjoiteltavien taitojen yleisluonteisuus ja irrallisuus asiakasorganisaation konkretiasta: 90% koulutusta ja 10% opitun siirtämistä käytäntöön.

TAKETO+ tekee päinvastoin: 10% yleistä koulutusta ja 90% harjoittelua ja soveltamista asiakkaamme omassa toiminnassa – höystettynä mittakaavaeduilla!

Loistavat menetelmät asiakkaidemme pysyväksi hyödyksi

Muutosjohtamiskoulun johtamisviestinnän ja vuorovaikutustaitojen oppimateriaalit (Ratio+) pohjautuvat menetelmiin ja tekniikoihin, joita on menestyksekkäästi hyödynnetty yli 50 vuoden ajan ympäri maailmaa sadoissa organisaatioissa. Koostimme nämä muutosjohtamiskyvykkyyttä käytännönläheisesti kehittävät mallit ja mekanismit helposti käytettäviksi sisällöiksi osaksi Muutosjohtamiskoulumme tarjontaa.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close