Julkinen sektori

TAKETO – Julkisella sektorilla kehitetty menetelmä

TAKETO (ilman plussaa) on ollut käytössä useissa julkisen sektorin organisaatioissa yli 20 vuotta. Menetelmää on käytetty menestyksekkäästi mittavien kehittämishankkeiden ja EU-projektien toteutussuunnittelussa. Menetelmän kehittäjä Timo Collanus toimii Storicon asiantuntijana. TAKETO on nyt TAKETO+. Se on nyt osa laajempaa Storicon kehittämää muutosjohtamisen kokonaisuutta ja sen hyödyntämistä on sekä skaalautettu että automatisoitu käyttäjälisäarvon parantamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lähemmin, miten TAKETOa on hyödynnetty eri projekteissa!

Hyödyntäminen

Tärkeimpiä korkean lisäarvon hyödyntämisalueita ovat:

  1. Organisaatiorajat ylittävät laajat kehittämis- ja innovaatiohankkeet
  2. Muutosjohtamiskyvykkyyden ja johtamisviestinnän kehittämisohjelmat
  3. Strategiajalkautuksen laadunvarmistus
  4. Hanke- ja projektikorin laadunvarmistus

TAKETO+ uudistaa merkittävästi totuttuja toimintamalleja parantamalla erityisesti yllä oleviin teemoihin liittyvien prosessien nopeutta, tarkkuutta, osallistumisastetta ja kustannustehokkuutta.

Demomme osoittaa konkretian ja korkean lisäarvon!

Pysyväksi osaamiseksi

TAKETO+ on myös ajattelutapa – tapa jäsentää toiminnan muutosta ja kehittämistä konkreettisiksi ja ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi, joihin isolla joukolla on helppo tarttua ja osallistua. Asiantuntijatyön tyytyväisyys ja tuottavuus on huippuluokkaa, kun prosessi toimii ja ihmiset oppivat toinen toisiltaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Muutosjohtamiskoulun avulla siirrämme kehittämis- ja muutoskyvykkyyttä jokaiselle tarvitsijalle, etenkin esihenkilöasemassa työskenteleville. Tavasta kehittyä tulee organisaation yhteinen ja tasalaatuinen toimintamalli.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close