Sarja oivalluksia!

Muutosjohtamisen evoluutio

Tulokset muutosjohtamisen onnistumisesta eivät mairittele; 1970-luvulta lähtien n. kolme neljäsosa organisatorisista muutosprojekteista ovat epäonnistuneet. Rahaa on palanut satoja miljardeja euroja. Strategiat eivät muutu konkretiaksi.

Johtamisen toimintaympäristö tulee yhä moniulotteisemmaksi ja kriittisten muutosten määrä on lisääntynyt voimakkaasti vain muutamassa vuodessa ja tahti vain kovenee. Korona-pandemia on nopeuttanut entisestään uusiutumistahtia, maailma ympärillä muuttuu nopeasti, digitalisaatio on ottanut isoja harppauksia pandemian aikana. 

Simppeliä logiikkaa

Koska muutokset eivät enää ole yksittäisiä ponnistuksia, joihin ladataan suuria odotuksia, vaan jatkuvaa jokapäiväistä normaalia, on kriittisen tärkeää osata ne mekanismit, joilla muutoksia ohjataan ja varmistutaan koko organisaation muutoskyvykkyydestä – kyvystä kehittyä, uusiutua ja oppia uusia asioita.

TAKETO+ on viritetty tähän tarpeeseen. Se skaalauttaa ja automatisoi muutosjohtamista, mikä tekee muutosten läpiviennistä nopeampaa, tarkempaa, edullisempaa ja vaikuttavampaa kuin mihin aiemmin on totuttu. Sekä ennen kaikkea positiivisella tavalla, joka saa ihmiset tuntemaan ja toimimaan yhteisen hyvän puolesta.

 

“Mitä tehokkaammin muutosjohtaminen toteutetaan, sitä kilpailukykyisemmäksi organisaatio muuttuu. Kilpailukykyinen organisaatio tekee tulosta. Hyvä tulos on asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä, korkeaa tuottavuutta, vetovoimaa ja uskottavuutta, jotka säteilevät moneen suuntaan. Taloudellinen menestys on seurausta edellisistä.” 

 

TAKETO+ on muutosjohtamisen 2.0

Digitalisaatio ulottuu kaikkeen toimintaamme, sen avulla haetaan jatkuvasti parempaa toiminnallista tehokkuutta, mittakaavaetuja ja kustannushyötyjä. Mitä korkeampi automatisointiaste, sitä enemmän vapautetaan ihmisten luovaa kapasiteettia ja aikaa korkeampaa lisäarvoa tuottavaan tekemiseen.

Tämän TAKETO+ toteuttaa muutosjohtamisen saralla. Muutos on oppimista. Kun se tehdään tehokkaasti, oikea-aikaisesti ja ihmisiä kiinnostavalla tavalla, poistetaan itse asiassa valtaosa kaikista muutosjohtamiseen liittyvistä “ikiaikaisista” ongelmista. Tällöin päästään toiminnan uudistamisessa ja kehittämisessä täysin uudelle tasolle.

Oivalluksemme

Teemme asiat toisin, koska perinteiset tavat toteuttaa muutosjohtamista eivät toimi. Ne eivät tuota sellaista lisäarvoa, jolla turvataan tai parannetaan riittävästi kilpailukykyä. Vanhat konstit ovat liian kalliita ja hitaita, toimintaympäristön uudet tarpeet ja vaatimukset ovat ajaneet niiden ohitse.

TAKETO+ keskittyy siihen, miten organisaatioon luodaan kestävä muutoskyvykkyys. Tällöin muutokset hoituvat “kuin itsestään”. Valjastettuamme digitalisaatiota ja digipedagogista osaamista ja teknologiaa sekä asiantuntijasubstanssin oikealla tavalla muutosjohtamiseen, oivalsimme sen, että muutosten läpivienti ei tarvitse enää olla mikään ylitsepääsemätön “mörkö”, joka syö kohtuuttomasti organisaation energiaa, uskoa ja uskottavuutta toiminnan uudistamisessa. Itse asiassa käsillä oleva muutos muuntautuu positiiviseksi ja yhteisölliseksi innovaatio- ja oppimistapahtumaksi, joka voidaan skaalauttaa isolle käyttäjämäärälle.

TAKETO+ muuttaa oleellisesti tapaa lähestyä muutosjohtamista, muutosten läpiviennin ohjausta ja muutoskyvykkyyden todentamista datan ja analytiikan avulla. Avaamme asiakkaillemme uuden ja tehokkaan tavan kehittää kilpailukykyään!

Organisaation muutosjohtamista on tarkasteltu omana tieteenhaaranaan viimeisen 50 vuoden ajan. Tuskin koskaan muutokset ja vaatimukset johtamisympäristössä ovat olleet niin voimakkaita kuin ne tällä hetkellä ovat.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close