Learning is Earning!

Mitä?

Organisaatioiden muuntautumis- ja kilpailukyky rajusti muuttuvassa toimintaympäristössä on pitkälti riippuvainen ihmisten halusta ja kyvystä oppia uusia asioita.

Uuden oppiminen on mahdollistettava mahdollisimman monelle sekä nopeasti että kustannustehokkaasti, mutta se on mahdollista vain mikäli oppiminen koetaan merkitykselliseksi, mukaansa tempaavaksi ja palkitsevaksi.

Digitalisaation avulla uuden oppimista voidaan skaalauttaa ja joukkoistaa.

Teemme sen uudistamalla tavan opettaa ja valmentaa organisaatioissa, optimoimalla teknologian ja oppimisdatan käyttöä, käyttämällä innovativiisia pedagogisia menetelmiä sekä hyödyntämällä nykymedian vaatimia monimuotoisia sisältötekniikoita ja kerronnallisia formaatteja.

Miksi?

Ihmisen oppimisen ja uuden omaksumisen jano on ehtymätön. Näin on ollut ikiaikaisesti. Ihmisen motivaation ja lojaalisuuden aste kulkevat käsi kädessä oppimisen kanssa. Monistamme ja siirrämme tätä hyvää asiakkaidemme käyttöön.

Digiajassa nopean ja tehokkaan oppimisen on oltava jokaisen organisaation perustaito.

Kenelle?

Organisaatioille, jotka kohtaavat muutoksia integraatioiden, fuusioiden, yrityskauppojen, laajojen muutoshankkeiden ja vastaavien muodossa, ja joille toiminnallisen ja kulttuurellisen yhdenmukaisuuden nopea saavuttaminen on hyvän kannattavuuden elinehto.

Organisaatioille, jotka haluavat esim. uusien tuotteiden ja palvelujen lanseerauksen yhteydessä skaalauttaa tuote/palvelutietämys mentoroiden henkilöstönsä, kumppaniverkostonsa ja asiakaskuntansa käyttöön – nopeutetussa tahdissa.

Organisaatioille, jotka ymmärtävät sen, että tänä päivänä nopea oppiminen on toiminnallinen elinehto ja kannattavuuden kivijalka.

Haluatteko oppia nopeammin ja tehokkaammin? Toivotteko, että asiakkaanne ja yhteistyökumppaninne oppivat teistä ja tarjonnastanne nopeammin ja tehokkaammin? Haluatteko tietää enemmän nopeamman ja tehokkaamman oppimisen taloudellisista vaikutuksista?

Learning is Earning!

Lisätietoa: thomas.schleutker@storico.fi (+358400261344)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close