Miksi Storico?

Storicon perusperiaatteena on ollut perustamisestaan alkaen tuottaa digitalisaation avulla asiakkaille merkittäviä mittakaava- ja kustannusetuja skaalauttavien ja disruptoivien toimintamallien avulla. Näitä perusperiaatteita noudattaen ja jatkuvasti haastamalla totutut ajattelu- ja toimintamallit tuotamme innovatiivisia – “out-of-the-box” – ratkaisuja.

Ainutlaatuisen hyödyn ja lisäarvon tuottaminen ohjaavat ajatteluamme. On turha tyytyä kompromisseihin vain siksi, että totutusti asiat on tehty jollakin tietyllä tavalla.

Digitaalinen transformaatio ei salli kompromisseja, siksi uudistimme tavan toimittaa muutosjohtamisen asiantuntijapalveluita.

Tutkimusten ja selvitysten – sekä laajan testauksen ja pilotoinnin – lopputuloksena syntyi TAKETO+, joka tuottaa asiakkaillemme ainutkertaista hyötyä totuttuihin vastaaviin palveluihin ja ratkaisuihin verrattuna. Hyöty kilpistyy nopeuteen, kustannustehokkuuteen ja pysyviin positiivisiin vaikutuksiin. Mutta näin pitää ollakin, koska asiakkaamme hakevat pysyvää irtiottoa vanhasta matkallaan kohti uutta.

Siirrämme osaamisemme ja menetelmämme asiakkaan käyttöön, sillä jatkuva muutos on pysyvä olotila. Organisaation itsensä syvällisesti oppimat asiat varmistavat pysyvän muutoskyvykkyyden. Työmme on tehty, kun tarvittava osaaminen on siirretty – todennetusti.

Kaikkea emme luonnollisestikaan tee itse, mutta tietäessämme, mitä ainutkertaista hyötyä haluamme toimittaa, on myös kumppanien valinta ollut johdonmukaista. Keräsimme yhteen ainutlaatuisen osaajajoukon valmentajia, muutosjohtajia, oppimisteknologian kehittäjiä, pedagogeja, sisällöntuottajia ja sisältöteknologioiden osaajia.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close