Oppimisyhteisö

Mitä?

Oppimisyhteisö sinänsä on juurtunut käsite. Digitalisaation ja median pirstaloitumisen myötä se saa kuitenkin täysin uusia ulottuvuuksia. Näitä ovat mm. uudet arvonluonti- ja verkostoitumismallit, muuntuneet sisältöjen sekä tuottamis- että hyödyntämistavat ja tekijänoikeuksien hallinta jakelun kohdentamisessa kenelle tahansa missä tahansa milloin tahansa. Puhutaan skaalautuvasta tarinataloudesta, jossa myös koulutus puetaan enenevästi tarinoiden muotoon. Tämä on tapamme oppia ja muistaa asioita.

Muotoilemme ja rakennamme uudentyyppisiä – rajattomiakin –  oppimisyhteisöjä. Median kyllästämille kärsimättömille oppijoille tarjotaan uusien vaatimusten mukaisia mukaansa tempaavia sisältöjä.

Miksi?

Ihmisen oppimisen ja uuden omaksumisen jano on ehtymätön. Näin on ollut ikiaikaisesti. Ihmisen motivaation ja lojaalisuuden aste kulkevat käsi kädessä oppimisen kanssa. Syntyy kiitollisuutta taitojen antajaa kohtaan ja se palkitsee aina. Monistamme tätä hyvää modernein työkaluin.

Miten?

Hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia skaalauttavia mahdollisuuksia ja tekemällä asiat raikkaasti täysin uudella tavalla. Rakentamalla yhteisöjä, joissa tuotetaan täysin uudenlaista arvonlisää.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close