Oppiminen!

Oppiva organisaatio

Muutos on uuden oppimista ja se on koko ajan läsnä. Muutostilanteissa vain joustavat, sopeutumiskykyiset ja tuottavat organisaatiot loistavat. Jotta näin tapahtuisi, organisaatioiden tulisi osata kanavoida henkilöstön sitoutuneisuus ja oppimiskyky kaikilla organisaatiotasoilla. Vaikka kaikki osaavat oppia, toiminnan rakenteet eivät aina edistä reflektiota ja asioihin perehtymistä. Puuttuu työkaluja ja malleja, joilla eteen tulevat muutostilanteet otetaan haltuun. Tulevaisuuttaan luovien organisaatioiden johto tarvitsee monesti perusteellisen asennemuutoksen ja päivityksen suhteessaan niihin mekanismeihin, joilla varmistetaan oppiminen eli uusien asioiden omaksuminen.

Pedagogisesta osaamisesta on tullut strateginen taito!

Työnantaja, joka ei osaa kehittää henkilöstöään ja luoda todellista oppimista, menettää parhaat osaajat kilpailijoille. Taistelu parhaista talenteista on raakaa. Etenkin milleniaalit nopeasti hylkivät niitä työnantajia ja pomoja, jotka eivät kykene pitämään huolta lupauksestaan kehittää työntekijöitään. Jokainen asiantuntija hahmottaa kilpailukykynsä oman osaamisensa kautta.

TAKETO+ varmistaa tehokkaan oppimisen

Konseptia kehittäessämme tutkimme tarkasti niitä mekanismeja ja oppimisteknologioita, joilla varmistutaan siitä, että todellista oppimista tapahtuu. Ilman sitä uudet asiat eivät siirry käytäntöön.

Koulutukseen panostetaan valtavia summia ilman takeita siitä, että koulutusinvestointi tuottaa haluttua takaisinmaksua. Esimerkiksi muutosjohtamisosaamista kehittävää koulutusta ja valmennusta ostetaan maailmassa miljardeilla euroilla laihoin tuloksin. Koulutettava asia ei siirry hyödynnettäväksi osaamiseksi.

Yhdysvaltalaiselta ison organisaation ykkösjohtajalta kysyttiin: “Miksi panostatte muutosjohtamiskyvykkyyteen ja johtamisvalmennuksiin, vaikka tiedätte saavanne vain marginaalisesti takaisinmaksua?” Johtaja vastasi: “Meillä ei ole varaa olla panostamatta.”

Syy: Sinänsä arvokas osaaminen siirretään väärällä tavalla – tavalla, joka ei varmista todellista oppimista. Organisaation kannalta hyödyllinen oppiminen on sitä, että hankittua osaamista käytetään siihen mitattavaan tarkoitukseen, minkä takia koulutus on alun perin hankittu tai järjestetty – sisäisesti tai ulkoisesti.

“If You Don´t Get It, You Don´t Get It”

The Washington Post perusteli tällä monimerkityksellisellä viestillään 1990-luvun lopussa uusille potentiaalisille tilaajille, miksi lehden tilaaminen on hyvä hankinta.

TAKETO+ perustuu samaan ajatteluun, mutta moni-ilmeisemmin hyödyntäen niitä tekniikoita ja periaatteita, joilla tämä päivän digitaalisessa maailmassa varmistetaan opittavien asioiden siirtyminen kestäväksi osaamiseksi.

Osaamisen siirron 10 kohdan laadunvarmistus

  1. Oppimisprosessia skaalautetaan ja automatisoidaan älykkäiden teknologioiden avulla; mittakaavaeduilla varmistetaan alhaisempi yksikkökustannus per oppija, suuremmat käyttäjämäärät ja siten myös nopeampi läpimenoaika.
  2. Oppimistapahtuma ruokkii ihmisen luontaista halua ja kykyä ratkaista ongelmia; kaikki asiat eivät ole “valmiiksi oksennettuja totuuksia”, vaan lopputulokseen ja palkitsevaan oppimiskokemukseen päästään ratkaisemalla “pähkinöitä” – yksin tai porukalla.
  3. Opittavan asian on oltava omakohtainen, omaan työhön ja työyhteisöön istutettu kokemus. Useimmat ihmiset haluavat soveltaa oppimaansa mahdollisimman hyvin juuri omassa työssään.
  4. Valtaosa ihmisistä on ns. sosiaalisia oppijoita. Uusien asioiden omaksuminen perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. TAKETO+ ruokkii älykkäästi tätä prosessia ja skaalauttaa sen tarvittaessa isoille käyttäjämäärille
  5. Toistoja, toistoja ja vielä kerran toistoja. Uusia asioita pitää harjoitella toistuvasti. TAKETO+ -oppimisprosessi etenee siten, että käyttäjä “pakotetaan” palaamaan aiemmin oppimaansa omaksumisen juurruttamiseksi. Oppijoiden keskinäinen ja jatkuva vuorovaikutus lisää myös merkittävästi toistuvaa perehtymistä.
  6. Saatavuus: oppimisprosessiin voidaan osallistua ajankohdasta ja paikasta riippumatta. Mitä vähemmän aikataulusovittamista, sitä nopeammin prosessi etenee ja sitä enemmän tyytyväisiä käyttäjiä.
  7. Muutosjohtaja on monimuotoinen sparraaja, valmentaja ja sisällöntuottaja, jonka roolina on tukea yksilöiden/ryhmien oppimista ja ohjata kokonaisen yhteisön oppimisprosessia.
  8. Oppimateriaalit/käytettävät sisällöt toteuttavat samoja median käyttötapoja- ja kokemuksia, joita kohtaamme kohtaamme joka päivä. Sisällöissä käytetään monimuotoisia esittämistapoja- ja tekniikoita ja ne noudattavat samoja hyviksi havaittuja formaatteja. Koulutustoiminnan on oltava sisällön tuotannon osalta ennakoitava ja tasalaatuinen.
  9. Mitattavuus: tulokset perustuvat dataan ja analytiikkaan. TAKETO+ tuottaa ainutlaatuista tietoa organisaation oppimisprosessista.
  10. Ja se tärkein: solidi substanssi ja sisällöt, jotka perustuvat tosiasioihin ja käytännössä toimiviin asioihin.

Tuplasti hyötyä

TAKETO+ Muutosjohtamiskoulu ei pelkästään paranna muutoskyvykkyyttä ennen näkemättömän tehokkaasti, vaan se mahdollistaa “sivutuotteena” uusia ja tehokkaita tapoja toteuttaa mitä tahansa osaamisen siirtoa.

TAKETO+ ei siis ole vain muutoskyvykkyyden parantamista. Asiakkaamme oppii myös, miten osaamisen siirron laadunvarmistus tehdään tehokkaasti.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close