Palvelut

Sosiaalisesti kestävä organisaatio tekee hyvää tulosta, koska sillä on kulttuuri kunnossa. Henkilöstö voi hyvin. Silloin se on myös ketterä kohtaamaan muutoksia, koska se on sisäsyntyinen taito. Tällöin se osaa myös panna toimeen sekä ympäristön että talouden kestävän kehityksen periaatteet ja muut merkittävät muutoshankkeet ja tehdä niistä arkipäiväistä konkretiaa. Kaikki lähtee ihmisistä.

TAKETO+ Muutosjohtamiskoulun tehtävänä on auttaa asiakastamme siirryttäessä olemassa olevasta uuteen tilaan. Mutta siten, että saadaan kestäviä ja mitattavia tuloksia.

Lähtötilanteen arviointi

Lähtötilanteen arvioimisessa tuemme asiakasta

 • arvioimaan organisaation muutoskyvykkyyden taso, millä edellytyksillä muutos on mahdollinen ja miten tätä mitataan
 • integroimaan arvot osaksi organisaatiokulttuuria ja käytännön tekemistä
 • varmistamaan kehitys- ja muutoshankkeiden toteuttamiskelpoisuus
 • määrittämään systeemisen sosiaalisen vastuun tiekartta
 • määrittämään johtamisviestinnän- ja taitojen nykytilanne ja kehittämiskohteet
 • määrittämään koulutustoiminnan ja osaamisen siirron tehokkuutta ja vaikuttavuutta
 • tunnistamaan ja purkamaan aikasyöppöjä, jotka estävät ja hidastavat uusiutumista
 • määrittämään vuorovaikutteisen oppimisdatan hyödynnettävyyttä tietojohtamisessa

Intro-pilotit

Toteutamme kiinteähintaisia nopeita pilotteja. Niiden avulla voidaan ketterästi kokeilla uusia toimintamalleja riskittömästi. Jokainen pilottimme on suunniteltu siten, että se tuottaa mitattavaa taloudellista ja muuta hyötyä. Pilotit antavat myös selkeää osviittaa siitä, mitä hyötyjä tavoitellaan laajennettaessa uudet toimintatavat koko organisaatioon.

Pilottimme noudattavat seuraavaa toistettavaa logiikkaa:

 1. Ongelman/tarpeen tunnistaminen
 2. Ongelman/tarpeen juurisyyn tunnistaminen – poraudutaan varsinaiseen haasteeseen eikä sen ilmentymään
 3. Pilotille asetetaan mitattava tavoite ja yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, johon jokainen mukaan kutsuttu voi osallistua aikatauluriippumattomasti koko keston ajan.
 4. Toteutuksessa on aina läsnä Storicon intensiivinen asiantuntijapanos koko keston ajan, sekä fyysisesti paikan päällä että verkkoalustassa.
 5. Toteutus jakautuu selkeisiin etappeihin, joiden avulla intensiteettiä pidetään yllä
 6. Jokainen pilotti tuottaa dataa ja oppimisanalytiikkaa.
 7. Tulosten avaaminen osallistujille, käyttäjäkokemuksen keruu ja loppuraportti

TAKETO+ Muutosjohtamiskoulun käyttöönottotuki

Koulun tarkoituksena on tehdä muutoksen johtaminen ja toteuttaminen sujuvaksi sekä toimittaa asiakkaalle oppimisympäristö, jonka avulla se toteutetaan.

Asiantuntijamme tukevat käyttöönotossa monissa eri rooleissa ja tehtävissä riippuen asiakkaamme kulloisestakin tarpeesta:

 • Interim-tyyppinen tuki, kunnes tarvittava osaaminen on siirtynyt
 • Asiakkaan nimeämän muutosjohtajan/projektipäällikön mentorointi
 • Konsultointi
 • Täsmäkoulutukset
 • Projektipäällikkyys
 • Sisältötuotannossa avustaminen monipuolisesti (sisältötuotantojohtaminen)
 • Lisäaineiston hankinta
 • Oppimisympäristön käyttöönotto ja perehdytys
 • Oppimiskokemuksen suunnittelu ja johtaminen
 • Seurantadatan ja analytiikan hyödyntäminen päätöksenteossa

Perinteinen johtamisvalmennus ja johdon konsultointi

Tuemme asiakkaamme kehittymistä myös perinteisin tavoin. Toteutamme strategia- work-shopeja ja johtamisvalmennusta tilanteissa, joissa on erityisen tärkeää se, että osallistujat pääsevät kasvokkain kehittämään ja innovoimaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, etenkin varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

Koulutus

Tuotamme sekä avoimia että suljettuja organisaatiokohtaisia koulutuksia, joissa käsitellään muutosjohtamisen tematiikkaa monesta eri näkökulmasta.

Avoimet koulutukset tullaan julkaisemaan yhteistyökumppaniemme toimesta syys-lokakuussa 2021.

Olemme myös paketoineet erilliseksi kahden (2) tunnin intensiivikoulutukseksi “Muutosjohtamisen sietämätön keveys – miten digitalisaatio valjastetaan älykkääksi rengiksi?”

Haluatko lisätietoa: Ota yhteyttä (storico.fi)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close