TAKETO+

Muutosjohtamiskoulu

TAKETO+ on muutosjohtamiskoulu sekä skaalautuva ja vuorovaikutteinen oppimisratkaisu, joka samalla sekä poistaa muutosjohtamisen suurimmat riskit että nostaa organisaation sosiaalisesti kestäväksi ja ketteräksi toimijaksi. Muutos on oppimista.

TAKETO+ tekee muutoksesta yhteisöllisen, viestinnällisesti elämyksellisen ja positiivisen oppimistapahtuman. Osoitamme, että muutosjohtaminen voikin olla ”sietämättömän keveää”. Yksinkertaista, helposti omaksuttavaa ja erityisen kustannustehokasta.

TAKETO+ keskittyy muutoksen tekemisessä tärkeimpään:

  1. Viestintäosaamiseen, erityisesti johtamisviestintäosaamiseen ja vuorovaikutustaitoihin
  2. Muutosprosessin laadunvarmistukseen, sen suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan
  3. Dataan ja analytiikkaan, jonka avulla muutos varmistetaan

Tarkkaan harkitut sisältökokonaisuudet

Muutosjohtamiskoulu sisältää kuusi tarkkaan harkittua sisältökokokonaisuutta, joiden avulla asiakkaamme saa kestävän valmiuden johtaa ja ohjata omaa muutostaan onnistuen siinä yhä uudestaan.

1.RATIO: miten varmistaa strategisen muutosohjelman/hankkeen toteuttamiskelpoisuus

2.RATIO+: miten johtaa ja ohjata ihmistä positiivisesti muutokseen ja muutoksessa

3.FORMAT: miten luoda digipedagogisesti koukuttavaa aineistoa, jolla varmistetaan korkea käyttäjätyytyväisyys ja osallistumisaste

4.DATA: miten varmistaa muutoksen läpimeno ainutlaatuisen ohjausdatan avulla

5.FOKUS: asiakkaan oman muutosohjelman, kehityshankkeen tai innovaatioprosessin toteuttaminen positiivisena monenkeskisenä oppimistapahtumana

6.BIBLIA: muutosjohtamisen tietopankki ja referenssikirjasto

Suosimme myös INTRO-pilotteja, joiden avulla haetaan nopeaa ja selkeästi mitattavaa toiminnan parantamista erittäin lyhyellä aikajänteellä. Nopeaa takaisinmaksua ja tutustumista TAKETO+ -mahdollisuuksiin samassa yhteydessä!

Nopea ja helppo käyttöönotto

Koska toimintamalli, sisällöt/oppimateriaalit ja järjestelmäympäristö ovat kaikki valmiina, TAKETO+ voidaan ottaa käyttöön vaikka päivässä. Perehdytystä ei juurikaan tarvita, koska työskentely on tehty käyttäjän kannalta helpoksi ja yksinkertaiseksi.

Asiakas valitsee oman tarpeensa mukaisen toteuttamistavan:

  1. Muutosjohtamiskoulun kaikki sisällöt tai vain osa sisällöistä otetaan käyttöön. Asiakas operoi itsenäisesti. Storico antaa tähän tarvittavan tuen.
  2. TAKETO+ -asiantuntijat avustavat asiakkaan muutosprosessissa ennalta sovituissa tilanteissa.
  3. TAKETO+ -asiantuntijat resursoidaan osaksi asiakkaan laajempaa muutosprosessia. Muutosjohtamiskoulun toimintamallit- ja prosessit, sisällöt ja analytiikka laajassa käytössä.

Nopeita ja tarkkoja tuloksia

Tuloksia saadaan nopeasti, koska kehittämisestä on karsittu “skaalautetulla laadunvarmistuksella” pois kaikki ei-lisäarvoa tuottava, henkilöstön sitoutuminen prosessiin on varmistettu oikea-aikaisesti ja viestinnällinen vuorovaikutus on osallistujille jatkuvasti sekä mielekästä ja palkitsevaa että ajankäytöllisesti tehokasta.

Tulokset ovat tarkkoja, koska ne perustuvat älykkäästi tuotettuun ainutlaatuiseen prosessidataan ja siitä saatavaan analytiikkaan.

Korkea takaisinmaksu

TAKETO+ tuottaa kaksinkertaisen hyödyn. Yhtäältä se säästää ja ehkäisee kustannuksia, jotka syntyvät huonosti suunnitellusta ja toteutuneesta muutosprosessista, toisaalta se lisää merkittävästi organisaation kilpailukykyä, tuottavuutta ja taloudellista menestymistä.

Merkittävää taloudellista ja muuta hyötyä saadaan

– Muutosprosessien läpimenoajan tuntuvasta nopeutumisesta

– Asiantuntijatyön (sisäisen ja ulkoisen) tehokkuuden parantumisesta

– Kehittämiskustannusten alentumisesta

– Parantuneesta työhyvinvoinnista, henkilöstötyytyväisyydestä ja johtamisosaamisesta

Näytämme demoissamme, miten "sietämättömän keveästi" positiivisen muutoksen saa aikaiseksi!
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close