TAKETO+

Mitä?

TAKETO+ on digitalisaatiota ja oppimisteknologiaa hyödyntävä strategisen toimeenpanon ja muutosjohtamisen oppimisympäristö ja valmennusratkaisu, joka tekee muutoksesta positiivisen ja yhteisöllisen kokemuksen. Tämä tuottaa ennen näkemätöntä nopeutta ja tehokkuutta muutosjohtamiseen.

Keskitymme erityisesti

– muutosprosessin hallinnan menestystekijöihin ja kustannustehokkuuteen
– ihmisten muutoskyvykkyyksiin- ja valmiuksiin
– muutoksen nopeuteen oppimisen keinoin
– sosiaalisesti kestävien tulosten aikaansaamiseen
– muutosjohtamisen tuessa tarvittavaan datan laatuun ja käytettävyyteen
– organisaatiokulttuurien kehittämiseen

Skaalautamme ja joukkoistamme muutosjohtamisen oppimisen keinoin. Koska se on ylivoimaisesti tehokkain ja kestävin tapa varmistaa kilpailukyky pitkälle tulevaisuuteen.

Miksi?

Tulokset muutosjohtamisen onnistumisesta eivät mairittele; 1970-luvulta lähtien 60-70% organisatorisista muutosprojekteista ovat epäonnistuneet. Rahaa on palanut satoja miljadeja euroja.

Syyt tiedetään, pelkästään Amazonissa on myynnissä yli 83 000 eri kirjaa muutosjohtamisesta – tiedon puutteesta ei siis ole kyse. Muutosjohtamisen teoriat, työkalut ja mekanismit tunnetaan ja ovat kohtuullisella vaivalla omaksuttavissa, mutta näiden taitojen siirtäminen käytäntöön on osoittautunut olevan kerta toisensa jälkeen erittäin haasteellista.

Kyse on asenteesta, omistautumisesta ja kyvystä asettua niiden ihmisten asemaan, joita muutos eniten koskee; kyvystä kertoa muutoksen tarina  ymmärrettävästi ja valmentaa ihmiset mukaan täydentämään tarinaa ja oppimaan muutoksesta – yhdessä.

Kyse ei ole siitä, etteivätkö ihmiset haluaisi muuttua vaan siitä, että ihmiset eivät halua, että heitä muutetaan. Tähän pitää osata vaikuttaa.

Miten?

Muutoksen kohteesta – ihmisestä – pitää siis tulla muutoksen tekijä. Tällöin pitää varmistua siitä, että

– tekemisen tarkoitus, asenne ja motivaatio kohtaavat

– uusien asioiden ja taitojen omaksuminen on nopeaa, hauskaa ja mielekästä yhteistä tekemistä

– johtajat sparrataan viestijöiksi, valmentajiksi ja tunnelmanluojiksi

– muutoksen perusteleva tarina on kiinnostava ja puhutteleva ja sen muokkaamiseen halutaan osallistua – halu kokea itsensä oman osuutensa muutosjohtajaksi.

– sormen on oltava muutoksen kohteena olevan organisaation pulssilla joka päivä – muutosjohtamisen tukena pitää olla jatkuvaa tietoa siitä, miten uusien asioiden omaksuminen etenee.

Koska muutosten tekeminen on jatkuvaa, se on uusi normaali. Sitä on siis toteutettava mahdollisimman nopeasti, kustannustehokkaasti ja sitouttavasti. Skaalautamme ja joukkoistamme muutosjohtamisen ja siirrämme tämän osaamisen asiakkaamme käyttöön. TAKETO+.

Mikä on teidän muutosjohtamisvalmiutenne? Mitä osaamista toivotte siirrettävän? Minkä painoarvon asetatte nopealle uusien asioiden omaksumiselle?

Lisätietoa:

thomas.schleutker@storico.fi (+358 400 261344)

outi.piisi-putta@storico.fi (+358 50 342 7611)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close