Yritykset

Liiketoiminnan arvon alentuminen

Strategioita uudistetaan, jotta kilpailussa pärjättäisiin paremmin. Se tarkoittaa muutoksia. Hyvä strategia on johdonmukainen, konkreettinen ja helposti ymmärrettävä. Mutta tämä ei vielä riitä, strategian toimivuus mitataan toimeenpanon onnistumisella.

Jos toimeenpano epäonnistuu osittain tai kokonaan, kuten valitettavan usein tapahtuu, johtuu se pääsääntöisesti seuraavista syistä:

  1. Julistuksellisen tahtotilan ja konkreettisen tekemisen välillä on ammottava aukko, strategia menettää uskottavuuttaan toimeenpanijoiden silmissä.
  2. Toimeenpanoon haalitaan mukaan liikaa projekteja ja kehittämistoimenpiteitä, syntyy kehittämisähky ja menetetään fokus.
  3. Ylhäältä alas johdettu strategia ja muodolliset organisaatiorakenteet ovat puutteellisia käsittelemään sitä monimuotoisuutta ja muutosnopeutta, joka toimintaympäristössä vallitsee. Strategia “lukitaan kiinni” ja siihen ei saa koskea, koska “prosessiin” on laitettu paljon aikaa ja sen mukaan on asetettu liiketoiminnalle numeeriset tavoitteet.
  4. Strategia ei tunnu omalta toteuttajien silmissä, syntyy “not invented here”-ilmiö sen sijaan, että toteuttajat toisivat oman näkemyksensä mukaan jo varhaisessa vaiheessa.
  5. Organisaatiolta puuttuu muutosjohtamisosaaminen tai se on epätasaisesti jakautunut. Käytetään konsultteja paikkaamaan epäkohtia, mutta se tuottaa vain hetkellistä helpotusta. Konsultit tulevat ja menevät ja vievät osaamisensa mukanaan.

Toimintaa uudistettaessa nojaudutaan vanhoihin konsteihin, vaikka niiltä on mennyt pohja pois. Seurauksena on usein taantuminen ja kilpailukyvyn oleellinen heikentyminen: tulos heikkenee ja parhaat osaajat vaihtavat maisemaa, syntyy negatiivinen kierre, jota on vaikea katkaista. Liiketoiminnan arvo alenee.

Liiketoiminnan arvon nostaminen

TAKETO+ perustuu siihen, että muutosten toteuttaminen ja strategian toimeenpano ei ole vaikeaa. Itse asiassa kyseessä on rajallinen määrä asioita ja osaamisia, joiden avulla lähes mikä tahansa organisaatio “hanskaa” itse oman muutoksensa. TAKETO+ toimittaa tämän valmiuden. Muutosjohtamiskoulu poistaa tukuittain epäonnistumisen riskejä, jotka toteutuessaan voivat olla jopa kohtalokkaita.

Todellinen liiketoiminnan arvon nousu ja kilpailukyvyn parantuminen tulevat kuitenkin siitä, että muutos- ja muutosjohtamiskyvykkyydestä tulee elimellinen osa kaikkea ajattelua ja toimintaa. Oikealla prosessilla, moderneilla viestintä- ja oppimiskeinoilla ja teknologialla sekä “sormi organisaation muutospulssilla”-datalla saadaan ihmeitä aikaan – nopeasti.

TAKETO+ varmistaa kehittämistoiminnan tehokkaan ajankäytön. Siksi muutosprosessien- ja projektien määrää voidaan lisätä merkittävästi. Mitä enemmän haluttuja muutoksia, jotka menevät maaliin, sitä paremmin kilpailukyky kehittyy.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close